Lokácie
Nakrúcali sme v Slovenskej republike v okrese Kežmarok.ŽAKOVCE

Žakovce sa spomínajú v listinách v roku 1209 ako prvá obec na Spiši vôbec v listine kráľa Ondreja. Jej pôvodné meno bolo Villa Isaac, Izákova dedina. Z toho pochádza aj slovenský názov Žakovce (Izákovce). Obec patrila do Spoločenstva spišských Sasov, od roku 1412 do Provincie XI spišských miest nezaložených Poľsku. Okolo roku 1465 ju dostal šľachtický rod Zápoľských. Obec bola osídlená nemeckým obyvateľstvom. Vtedy mala aj nemecký názov Eisdorf – Ľadová dedina. Po roku 1945 osídlili dedinu úplne noví obyvatelia. V roku 1955 prišli do tejto obce ľudia vysídlení z obce Blažov.  Ako mnohé obce na východnom Slovensku aj táto mala svoju rómsku osadu. Rómovia však boli násilne presídlení do Čiech v roku 1968 a osada spálená, aby sa nemali kde vrátiť. Nová osada tu už nevznikla a keď farár Kuffa začal pomáhať Rómom, nemal to na začiatku vôbec ľahké.. Dnes má obec vyše 800 obyvateľov, viac ako 200 z nich našlo nový domov u farára Mariána Kuffu v Inštitútu Krista Veľkňaza.  Fotografie  Anety a Petra Maclovcov nám pripomínajú, ako tu začínali: nemali nič. Len starú, rozpadávajúcu sa budovu fary...
 


ROMSKÉ OSADY

Vo filme sme zvolili princíp rozprávania príbehu „jednej osady“, ale v skutočnosti sme nakrúcali v dvoch osadách. Na Slovensku sa presný počet úplne segregovaných osád v štatistikách nikde neuvádza.  Ani obce na svojich webových stránkach nezverejňujú, koľko u nich žije Rómov a či k obci patrí aj rómska osada. Väčšina Rómov si svoje chatrče postavila nelegálne – a tak legálne neexistujú, no v skutočnosti sú ich ale tisíce. Každá rómska osada je iná.


 
HUNCOVCE

Rómska osada, v ktorej žije  takmer 800 Rómov sa nachádza asi kilometer  od obce. Do osady miestni nechodia – a najviac nás prekvapilo, že tam nevkročia ani učitelia miestnej základnej školy.  
 
VEĽKÁ LOMNICA

Rómska osada za dedinou. Rómom tu za socializmu dokonca postavili panelový dom. Okolo neho vyrástli chatrče i domy majetnejších Rómov.  Žije ich tu takmer 1700. O tom, že miestni majú mimoriadny hudobný talent svedčí aj zmienka o rómskom folklórnom  súbore Loli Roklica na oficiálnych webových stránkach obce.

Rómska osada Veľká Lomnica
 

memory usage 458.04 kb